Kandidaat-raadslid voor GroenLinks Nijmegen

Nr. 11 op de lijst van de kandidatencommissie van 9 november 2013

wvdc2013

Ik heb mij kandidaat gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen omdat ik mij thuis voel bij GroenLinks en mij wil inzetten voor de standpunten en doelstellingen in ons verkiezingsprogramma voor een open, duurzaam en sociaal Nijmegen. Ik deel graag mijn ervaring, kennis en netwerk om hieraan mee te werken. Ik heb een passie voor kunst, cultuur en media, maar ga ook graag het gesprek aan over andere maatschappelijke onderwerpen.

Ik ben sinds twee jaar lid van de werkgroep ‘Cultuur en de Creatieve Stad’ en sinds anderhalfjaar fractievolger met aandacht voor de portefeuille cultuur. Daarnaast hebben maatschappelijk vastgoed en economie mijn aandacht. Mijn motie voor een realisatie van een markthal in Nijmegen is onlangs aangenomen. Wij moeten de publieke ruimte opnieuw inhoud en betekenis geven door mensen weer centraal te stellen i.p.v. economische belangen. Vernieuwing komt altijd van onderop.

Toen ik eind 2008 jaar weer in Nijmegen kwam wonen ontving ik een welkomstbrief van de burgemeester, die de cultuur in de stad prees omdat je er lekker kunt uitgaan en winkelen. Dat lijkt me wat beperkt. Volgens mij hebben wij elkaar in onze stad meer te bieden, wanneer we elkaar gunnen dat geluk en welzijn niet alleen om geld uitgeven gaat. Dat heeft kans wanneer de stad een open en sociaal sterke omgeving is en inwoners ruimte en kansen biedt om zelf initiatieven te nemen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *