Tag Archives: cultuur

Stadswapens

Stadswapens was een verzameling grafische ontwerpen in De Digitale Stad in 1993.
Citylogos was a graphic design collection in The Digital City in 1993.


citylogostartup

tm

De Digitale Stad

The Digital City or DDS

Please note that some links below to the original DDS no longer work; I am trying to retrieve these pages, but sadly, much has been lost. There is also an effort to reconstruct DDS through digital archeology by the Amsterdam Museum.

How it started (at least for me)

At Hacking at the End of the Universe August 1993) there were talks about an electronic community. The Internet was text based (gopher) and unknown to the wider audience. Autumn 1993, an early web server was set-up and hosted by the company that is now XS4ALL. Parallel to that I worked with the company and others with an interest in electronic networking and publishing to create pages. I used an Apple Quadra with an on-board web server and Hypercard for modeling what could be. The early drafts were made using NSCA Mosaïc, early 1994 Netscape Navigator became the new standard.

DDS was about exploring, learning, experimenting and making things happen, to engage with other people about stuff that matters. Many events, presentations and workshops took place in the first year and rapidly DDS became a popular communication and information platform, not yet discovered by telecom providers, publishers and media companies. Access, traffic and disk space were offered for free. Modems were sold out, people were curious and eager to learn and taught how to use email, create a web page and make use of the Internet as a toolbox. Using redundant hardware public access terminals were created in the city of Amsterdam. Very successful was the Metro, an IRC framework for live chat and file transfer. It was time when people were pioneering, exploring and constructing a network which has become a common telecommunications service throughout the world.

In 1994 DDS became an internet provider dependent on selling accounts and hosting services. Several companies have their roots in DDS, such as my own, Desk.nl which I founded in september 1994.

Tijdelijk Beter Bestemmen

Het initiatiefvoorstel roept de gemeente Nijmegen op ongebruikte gronden, braakliggende terreinen en bebouwing in Nijmegen in kaart te brengen en de mogelijkheden en onmogelijkheden van tijdelijk gebruik te catalogiseren Burgers krijgen zo toegang tot inzicht in technische en juridische informatie die hen helpt bij initiatieven voor een tijdelijke bestemming van een ongebruikt terrein.

Sinds enige tijd wordt Tijdelijk Anders Bestemmen door de gemeente Nijmegen ingezet om alternatieven te ontwikkelen voor gebouwen en terreinen waarvan de gelande bestemming niet op korte termijn kan worden gerealiseerd. Veelal gaat het daarbij om gronden die bestemd zijn voor bebouwing in de toekomst, maar waarvoor op dit moment de partijen en de middelen ontbreken. De ruimte in de stad wordt steeds meer gekenmerkt door tijdelijkheid.

Omdat het tekort op de grondexploitatie een belangrijke beweegreden is wordt vooral gezocht naar commerciële activiteiten om verliezen te compenseren. Een goed tijdelijk gebruik hoeft echter de gemeente niets extra te kosten. Denk daarbij aan natuur, waarvoor ontheffing mogelijk is, stads- en moestuinen en speeltuinen die door een buurt of wijk zelf wordt gerealiseerd. Met betrekkelijk eenvoudige middelen kan er zo veel waarde in een lokale gemeenschap worden toegevoegd.

De enige randvoorwaarde is de overeenkomst met buurten en wijken om ongebruikte ruimte voor een bepaalde tijd een andere bestemming te geven. GroenLinks gelooft dat er een groot draagvlak bestaat in de stad om op een zinvollere manier met de eigen woon- en leefomgeving om te gaan en daar zelf verantwoordelijkheid voor te dragen. De gemeente is niet de instantie die het allemaal opknapt maar geeft je de ruimte en de hulp om het zelf te doen.

Meer informatie: ‘Benut braakliggende grond en leegstaande ruimte beter‘, GroenLinks Nijmegen, 20 augustus 2013