All posts by Walter

Vergelijking cultuurparagrafen partijen GR2014 Nijmegen

Op verzoek van de fractie van GroenLinks Nijmegen heb ik de cultuurparagrafen van de politieke partijen vergeleken, die zich tot dusverre hebben gemeld voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 en een verkiezingsprogramma hebben gepubliceerd.

‘Samenvattend. De meeste partijen hebben het veelvuldig over samenwerken en zelden over kunstenaars. GL en SP hebben meer aandacht voor maatschappelijke aspecten, de VVD kijkt vooral naar commerciële aspecten. SP en GL noemen de kleinere initiatieven en amateurs, PvdA en D66 hebben het vooral over de rol van de grote instellingen. SP en CU willen bibliotheken behouden; GL, PvdA en D66 willen bibliotheekfuncties op scholen en wijkcentra zien. Veel partijen hebben in hun cultuurparagraaf ook (cultuur)historie opgenomen. Dit is nu een aparte portefeuille. Met name D66 en DFN verwijzen veelvuldig naar het belang van cultuurhistorie en PvdA, DFN en CDA daarbinnen specifiek het in de Vasim geplande museum.’

Klik op de link hieronder voor de bevindingen tot en met 27 januari 2014.

Vergelijking verkiezingsprogramma’s cultuurparagrafen van partijen die in Nijmegen meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maar 2014 (pdf)

Een nieuw seizoen voor de moestuin

Sinds enkele jaren hebben we, Renate en ik, een moestuin van 200 m2 aan de Van Heemstraweg tussen Weurt en Beuningen. Het is fantastisch hoe je met betrekkelijk weinig inspanning veel kunt oogsten. Het belangrijkste is op het juiste moment te zaaien en te planten, de grond los en schoon houden en voldoende water geven. We gebruiken vrijwel geen mest en geen bestrijdingsmiddelen. De tuin staat ook vol met goudsbloemen en andere bloemen en is daardoor aantrekkelijk voor veel goede insecten.

De tuin levert voor twee personen het hele jaar door groente en fruit. In 2012 haalden we bijvoorbeeld een 15 kilo aardbeien, 8 kilo worteltjes, 6 kilo tomaten, 6 kilo druiven, 4 kilo frambozen en kilo’s bessen, bramen, prei, augurken, uien en sjalotten, spinazie, allerlei slasoorten, broccoli, bleekselderij, rabarber, andijvie, bieten, rapen, suikermaïs, allerlei soorten kolen en peulvruchten. Een jaar eerder hadden we ook veel raapstelen, pompoen en courgettes. Daarnaast hebben we allerlei kruiden staan, zoals tijm, lavas, rozemarijn en selderij en snijbloemen, zoals irissen, dahlia’s en gladiolen.

Niet alles gaat zoals gepland. Het afgelopen jaar kwam maar langzaam op gang door het droge en veel te koude voorjaar. We hadden veel last van vraat door duiven en konijnen. Sinds een halfjaar hebben we ook last van knolvoet dus dit jaar zullen we weinig koolsoorten kunnen verbouwen. Dit jaar willen we pootaardappelen en artisjokken uitproberen en wegens doorslaand succes weer veel peulvruchten planten. En we rekenen op een nieuw aardbeien- en frambozenrecord!

Vandaag hebben we nog wat groente eraf gehaald en de bottende rabarber afgedekt met paardenmest. Sommige planten staan nog in bloei. De grond is nat maar niet drassig want goed los en het water kan goed weglopen. De komende weken gaat het eerste zaaigoed in de kweekbakken, de vruchtdragende struiken moeten nog wat gesnoeid worden en dan kan het feest weer beginnen. We hadden het afgelopen jaar een tent als kas (voor de tomaten), maar die is helaas in het stormseizoen kapot gewaaid. De berg compost wil maar niet kleiner worden. De geulen tussen de perkjes moeten uitgegraven worden.

 

Breimachine hacken

Sinds enige tijd heb ik de beschikking over breimachine, een Brother KH-930e (electronic knitting). Het apparaat uit 1981(!) kan patronen opslaan en je kunt een floppy drive aansluiten om nieuwe patronen in te voeren. Dat was in de tijd da de PC nog maar net was uitgevonden.

De truc is met python op een Apple Mac een verbinding te maken via serieel-naar-usb kabeltje waarmee je een floppy drive kunt nabootsen. Zo kun je het geheugen op de breimachine wissen en nieuwe patronen invoeren. Met de KH-930e kun je met toebehoren tot vier verschillende garens gebruiken. Zo kun je in principe afbeeldingen (bitmaps) van je computer vertalen naar breipatronen.

Nadat we de breimachine hadden aangesloten begon het ding te roken. Het bleek dat een condensator was gebarsten. De antieke component is vervangen door een eigentijds onderdeel en de machine werkt nu naar behoren.

Tijdelijk Beter Bestemmen

Het initiatiefvoorstel roept de gemeente Nijmegen op ongebruikte gronden, braakliggende terreinen en bebouwing in Nijmegen in kaart te brengen en de mogelijkheden en onmogelijkheden van tijdelijk gebruik te catalogiseren Burgers krijgen zo toegang tot inzicht in technische en juridische informatie die hen helpt bij initiatieven voor een tijdelijke bestemming van een ongebruikt terrein.

Sinds enige tijd wordt Tijdelijk Anders Bestemmen door de gemeente Nijmegen ingezet om alternatieven te ontwikkelen voor gebouwen en terreinen waarvan de gelande bestemming niet op korte termijn kan worden gerealiseerd. Veelal gaat het daarbij om gronden die bestemd zijn voor bebouwing in de toekomst, maar waarvoor op dit moment de partijen en de middelen ontbreken. De ruimte in de stad wordt steeds meer gekenmerkt door tijdelijkheid.

Omdat het tekort op de grondexploitatie een belangrijke beweegreden is wordt vooral gezocht naar commerciële activiteiten om verliezen te compenseren. Een goed tijdelijk gebruik hoeft echter de gemeente niets extra te kosten. Denk daarbij aan natuur, waarvoor ontheffing mogelijk is, stads- en moestuinen en speeltuinen die door een buurt of wijk zelf wordt gerealiseerd. Met betrekkelijk eenvoudige middelen kan er zo veel waarde in een lokale gemeenschap worden toegevoegd.

De enige randvoorwaarde is de overeenkomst met buurten en wijken om ongebruikte ruimte voor een bepaalde tijd een andere bestemming te geven. GroenLinks gelooft dat er een groot draagvlak bestaat in de stad om op een zinvollere manier met de eigen woon- en leefomgeving om te gaan en daar zelf verantwoordelijkheid voor te dragen. De gemeente is niet de instantie die het allemaal opknapt maar geeft je de ruimte en de hulp om het zelf te doen.

Meer informatie: ‘Benut braakliggende grond en leegstaande ruimte beter‘, GroenLinks Nijmegen, 20 augustus 2013

Een markthal voor Nijmegen

Op 2 oktober werd het ‘Actieplan Versterking Economische Structuur Binnenstad 2012–2015’ in de raad behandeld. Het gaat slecht met de detailhandel, steeds meer winkels staan leeg, huren of vastgoedprijzen zijn vaak onoverkomelijk hoog. Er zijn creatieve ideeën nodig om in een tijd van economische neergang en leegstand de economie van onze binnenstad nieuw leven in te blazen. Men zet in het voorliggende plan vooral in op marketing en reclame in de hoop hiermee middenstanders naar de stad te lokken. Je ziet nu al dat op plaatsen waar men graag zelfstandige winkels ziet, zoals de Marikenstraat, de ruimtes worden ingenomen door ketenwinkels.

Op 2 oktober 2013 werd onze motie Een markthal voor Nijmegen aangenomen. De motie roept het college op met partijen in gesprek te gaan en met elkaar een markthal in Nijmegen mogelijk willen maken. Geen supermarkt of winkelcentrum met ketens van merken, maar een verzamel- en ontmoetingsplaats voor kleine aanbieders en lokale producenten. Op deze manier creëer je kansen voor kleine producenten en handelaren (incl. zzp’ers) van met name levensmiddelen en handgemaakte producten als kleding, accessoires, industrieel ontwerp, interieur etc.

Zo verlaag je de drempel om een begin te maken als handelaar en aanbieder, kleinschalig en zonder grote investeringen met bijbehorende financiële risico’s. Er is de afgelopen decennia vooral ingezet op schaalvergroting, waardoor kleine ondernemingen naar de rand of daarbuiten zijn verdrongen en uit de binnenstad dreigen te verdwijnen. Aan de andere kant groeit onze stad qua bevolking, maar tegenwoordig volgen voorzieningen de huisvesting, in plaats van andersom, zoals dat vroeger het geval was.

Er worden goede producten gemaakt in Nijmegen, maar van veel daarvan zie je in de winkels in de stad maar weinig terug. Een markthal kan ook een plek waar je kunt ontdekken, proeven en uitwisselen en niet alleen maar je boodschappen doet. Je zou dit kunnen combineren met onderwijsinstellingen en opleidingen in de stad en van zo’n omgeving deels een leer-werkplaats maken wordt zo ook een nieuw perspectief geboden voor jonge mensen, want van hen zullen we het moeten hebben in de toekomst.

Ondertussen hebben verschillende bedrijven en organisaties positief gereageerd. Een geschikte locatie in de binnenstad wordt nog gezocht. De volgende stap is de betrokken partijen rond de tafel te krijgen.

Zie ook: GroenLinks wil markthal in binnenstad Nijmegen