Tag Archives: 1989

Het Tijdelijk Museum

Het Tijdelijk Museum is een kunstenaarsinitiatief dat een transitoir museumcomplex wil realiseren. Het Tijdelijk Museum is een (denk-)ruimte, waarin kunstenaars ideeën voor en beelden van Tijdelijke Kunstwerken kunnen onderbrengen. Het Tijdelijk Museum is ook een plaats waar kunstenaars, kunstwerken en publiek elkaar ontmoeten.

Het Tijdelijk Museum nodigt kunstenaars van alle disciplines uit om een document in te zenden. Dit document geeft het Tijdelijk Museum een idee van de kunstenaar over of voor een Tijdelijk Kunstwerk. De verzamelde documenten worden gelezen, gedocumenteerd en geplaatst in het Bestand Tijdelijke Kunst. De verzamelde originelen bevinden zich in het Depot Tijdelijke Kunstwerken, dat bestaat als een groeiobject in het Tijdelijk Museum: een verzameling van ideeën van kunstenaars als kunstwerken.

In overleg met de kunstenaar kan een ingebrachte idee een uitgangspunt zijn voor de openbaring van een Tijdelijk Kunstwerk in het Tijdelijk Museum. Wanneer de inhoud van het Tijdelijk Museum het volume heeft bereikt van een container zal het Tijdelijk Museum overgaan in een Eindeloos Museum, om verscheept te worden en zich oneindig veel te manifesteren.

Walter van der Cruijsen (1989)

The Temporary Museum

The Temporary Museum is an artist’s initiative to create a transitory museum complex. The Temporary Museum is a (thinking)space, where artists can store ideas for (or stock images of) Temporary Art. The Temporary Museum is also a place where artists, works of art and public meet.

The Temporary Museum invites artists of all disciplines and perceptions to send in a document. This document gives the Temporary Museum an idea of the artist about a Temporary Artwork. Documents sent by artists in a preferably self-designed container or package are read, documented and placed in a Stock of Temporary Art. The collected originals are located in the Reposal of Temporary Art, that exists as a growing sculpture: a collection of ideas from artists as objects of art.

In co-operation with the artist the idea sent in can be a starting point for the disclosure of a Work of Temporary Art at the Temporary Museum. When the constituents of the Temporary Museum have reached the volume of a container they convey into an Endless Museum, to be shipped and to be endlessly revealed.

Walter van der Cruijsen (1989)