Tag Archives: schilderijen

Yet Another Balancing Act In Primes, series 1 (2014)

Dit is de eerste serie van kleine panelen met variaties in wit. De panelen zijn langwerpig, horizontaal en zijn beschilderd met kolommen van gelijke grootte en gekleurd met kleine verschillen in wit en helderheid. Het aantal banen is altijd een priemgetal, de ordening is berekend uit kleinere delers.

De gebruikte kleuren zijn ontleend aan waarnemingen van delen van bewolkte luchten.

 

This the first series of small panels with variations in white. The panels are rectangular, horizontal and are painted with columns of identical width and small differences in white and brightness. The number of columns is always a prime number, the order is calculated from smaller dividers.

The colours and tones applied are derived from observations of parts of cloudy skies.

Zonder titel (stack), 1988/89

Untitled (stack), 1988/89

Untitled (stack) 1989 Pigment, acrylic on canvas 11x 20x35 cm, height 25 cm
Untitled (stack)
1989
Pigment, acrylic on canvas
11x 20×35 cm, height 25 cm

 

Het hoogtepunt van seriële schilderijen in groen. Na eerder de series van schilderijen conventioneel, naast elkaar op een wand werden getoond, werden de delen gestapeld en gepresenteerd als object.

Culmination of serial paintings in green. After first displaying series of canvasses were presented on in a conventional way, on a wall, the pieces were stacked and presented as object.

AG (1989)

AG; 1989; Stapel van 23 onbehandelde doeken; Stack of 23 unprepared canvasses, 100x 100x70 cm;
AG;
1989;
Stapel van 23 onbehandelde doeken;
Stack of 23 unprepared canvasses, 100x100x81 cm;

 

Een stapel van 23 ongeprepareerde doeken, geplaatst in de ingang van Anima G in 1989, voorloper van de Gelderland Biënnale.

A stack of 23 unprepared canvasses, placed in the entrance of Anima G in 1989, precursor to Gelderland Biënnale.

AG = AktienGesellschaft, deel van / part of IG/AG

Schilderijen

Paintings

Recent werk
Recent works

Yet Another Balancing Act In Primes, series 5, 2017, 2018

Untitled (Stacked Dutch Landscapes), 2016
Layers, colours and numbers (2), 2016
Layers, colours and numbers, 2016
One colour and white, 2015, 2016, 2017
White and two colours mixed, 2015
Black and white and a colour, 2015
Black or white and a colour, 2015
Works contributed to ‘The European’
Yet Another Balancing Act In Primes, series 4
Yet Another Balancing Act In Primes, series 3 (2014, 2015)
Yet Another Balancing Act In Primes, series 2 (2014)
Yet Another Balancing Act In Primes, series 1 (2014)
Selbst im Wald nicht ohne Kunst sein müssen (Yet Another Balancing Act In Primes v 17.2), 2014
Years of a journey minus one, 2014

Oudere werken
Older works

Untitled (stack), 1988/1989
AG, 1989
Wenen aan zee
, 1987
Wenen aan zee (2), 1987
Wenen aan zee (3), 1987-1988
Stad Nacht, 1986
Ssst, 1986
Zonder titel, 1985
Zonder titel, 1984