Tag Archives: Tijdelijk museum

Programma Tijdelijk Museum

Bestand Tijdelijke Kunst

 • Stefan Hoffmann: ‘Noch 25 geschlossene Formen’, 22 februari 1991
 • Peter van de Borne, 4-14 april 1991
 • Dorothé Dõro Krol: ‘recent werk’, 19 april – 5 mei 1991
 • Marcel Bors: ‘Magicien’, 9-19 mei 1991
 • Diederik Grootjans: ‘Deze week waren hier tien mensen (wat rest)’, 25 en 26 mei 1991
 • Frank Bezemer, Hans van Haalen en Gerard Koek: ‘Trespassing’, 14-22 juni 1991
 • Paryse Marin: ‘La ronde nuit et les petites intimités nocturnes’, 30 mei 1991
 • Art Party: ‘Art from Prague’ (i.s.m. Extrapool), 14 – 25 juli 1991
 • Sander Naus: ‘Tekening’, 30 augustus – 1 september
 • Gerard van der Kamp, 13 – 29 september 1991
 • Geertrui van der Craats: ‘Men is Mortal’, 28 september 1991
 • Anja Rachmat en Orik Odijk: ‘Indah’, 4 – 13 oktober 1991
 • ‘Art Divers 2’ (i.s.m. Extrapool). Dõro Krol, Jet den Hartog, Marij van Hameren, Marlies van Rossum, Geertrui van der Craats, Maria Krol, Lia Paasman, Tanja Smeets, 19 oktober – 3 november 1991
 • AVE Festival, 14 – 17 november 1991
 • Abri Alba, 21 november – 29 december 1991
 • ‘Attentio’ (door Het Grafisch Centrum / Plaatsmaken, Arnhem). Rob Hamelijnck, Jo Klaps c.s., Victor Notermans, Rene Roeten, Gert Jan de Vogel en Jan van IJzendoorn, 14 februari – 1 maart.
 • Willem Muijs: ‘Gestapeld Water’, 6 – 22 maart 1992
 • Victor Lois: ‘Ballast of mind’, met Tim Driessen, Agnes en Zoltán, 28 maart 1992
 • Bart Elfrink, Theo Elfrink: ‘Connemara Ierland’, 28 maart 1992
 • Bernard Verhoeven, 1 – 17 mei 1992
 • Mario van Horrik, Petra Dubach: ‘N.V. de wereld’, 24 mei – 6 juni 1992
 • Lian van Tuijl: ‘o.a. verf en doek’, 3 – 12 juli 1992
 • Werkverblijf studenten St. Joost Academie, Breda. Walter van Broekhuizen, Luuk de Greef, Constant v.d. Heijden, Laurien v.d. Heyden, Karin Herwegh, Jolanda Kooijmans, Marc Nagtzaam, Jan Schaerlackens, 1 -31 augustus 1992
 • Marena Seeling, Koen Vernooij, 9 – 18 okober 1992
 • Noor de Rooy, Piet Vloemans, 26 oktober – 15 november 1992
 • Coen de Jong, Stichting Kultus: ‘To space and beyond 4’ en ‘Het einde van het tijdelijke’, debat over het begrip tijd in kunst. Dr. Th. Baumeister, H. van Dam, 29 november 1992.

In 1993 werd de ruimte in de Paraplufabrieken overgenomen door Beam.

Het Tijdelijk Museum (stichting)

Fotografie Ger Loeffen
De Gelderlander, 21 feb 1991

Het Tijdelijk Museum was een stichting van 1990 tot en met 1992 met Walter van der Cruijsen als onbezoldigd directeur. Het initiatief was ontstaan vanuit de idee dat met de plannen voor een nieuw museum in Nijmegen kunstenaars middels hun kunst een bijdrage aan deze ontwikkeling leverden.

Gehuisvest in de Paraplufabrieken in Nijmegen vonden in die periode tientallen tentoonstellingen, performances en andere evenementen plaats. Het Tijdelijk Museum bood ruimte en tijd aan een kunstenaars om in de ruimte nieuw werk te creëren of bestaand werk te exposeren.

Wat is het Tijdelijk Museum?
What is the Temporary Museum?

Het programma in 1991 en 1992

Het Tijdelijk Museum

Het Tijdelijk Museum is een kunstenaarsinitiatief dat een transitoir museumcomplex wil realiseren. Het Tijdelijk Museum is een (denk-)ruimte, waarin kunstenaars ideeën voor en beelden van Tijdelijke Kunstwerken kunnen onderbrengen. Het Tijdelijk Museum is ook een plaats waar kunstenaars, kunstwerken en publiek elkaar ontmoeten.

Het Tijdelijk Museum nodigt kunstenaars van alle disciplines uit om een document in te zenden. Dit document geeft het Tijdelijk Museum een idee van de kunstenaar over of voor een Tijdelijk Kunstwerk. De verzamelde documenten worden gelezen, gedocumenteerd en geplaatst in het Bestand Tijdelijke Kunst. De verzamelde originelen bevinden zich in het Depot Tijdelijke Kunstwerken, dat bestaat als een groeiobject in het Tijdelijk Museum: een verzameling van ideeën van kunstenaars als kunstwerken.

In overleg met de kunstenaar kan een ingebrachte idee een uitgangspunt zijn voor de openbaring van een Tijdelijk Kunstwerk in het Tijdelijk Museum. Wanneer de inhoud van het Tijdelijk Museum het volume heeft bereikt van een container zal het Tijdelijk Museum overgaan in een Eindeloos Museum, om verscheept te worden en zich oneindig veel te manifesteren.

Walter van der Cruijsen (1989)

Tijdelijk Museum (DDS)


Dit is de homepage van het Tijdelijk Museum in de digitale stad. Hier vindt u virtuele kunstwerken, links naar kunstenaars op het web en digitale archieven van projecten uitgevoerd tijdens publieke manifestaties. De knoppen geven toegang tot de kunstwerken, archieven en links.

This is the home page of the Temporary Museum at the digital city. Here you find virtual art, links to artists on the web and electronic archives of projects at public events. The buttons and list below give access to artworks, archives and links.

initiatieven

The Temporary Museum

The Temporary Museum is an artist’s initiative to create a transitory museum complex. The Temporary Museum is a (thinking)space, where artists can store ideas for (or stock images of) Temporary Art. The Temporary Museum is also a place where artists, works of art and public meet.

The Temporary Museum invites artists of all disciplines and perceptions to send in a document. This document gives the Temporary Museum an idea of the artist about a Temporary Artwork. Documents sent by artists in a preferably self-designed container or package are read, documented and placed in a Stock of Temporary Art. The collected originals are located in the Reposal of Temporary Art, that exists as a growing sculpture: a collection of ideas from artists as objects of art.

In co-operation with the artist the idea sent in can be a starting point for the disclosure of a Work of Temporary Art at the Temporary Museum. When the constituents of the Temporary Museum have reached the volume of a container they convey into an Endless Museum, to be shipped and to be endlessly revealed.

Walter van der Cruijsen (1989)